II.

SZÁR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

lakossági fórum (2017. 12. 12.) - felhívás

 

I.

SZÁR TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

lakossági fórum (2017. 09. 27.) - felhívás

 

 

Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat

2014. évi Közbeszerzési Terve

 

Szár Községi Önkormányzat

2014. évi Közbeszerzési Terve

 

Szár Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program

2013-2018

 

 

Szár Községi Önkormányzat

2013. évi Közbeszerzési Terve

2013. évi Közbeszerzési Szabályzat

 

 

Szár Községi Önkormányzat

2012. évi Közbeszerzési Terve

2012. évi Közbeszerzési Szabályzat

 

Szár Község Hosszútávú Fejlesztési Koncepciója

2010-2013 (1,18MB)

 

 

 

Szár település rendezési terve:

-Szabályozási terv és előírások (129KB)

- Szabályozási tervlap (2,84 MB)

- Szerkezeti tervlap, belterület (2348 KB)

- Szerkezeti tervlap, külterület (1616 KB)

 

Szár településrendezési eszközök módosítása

(Óvoda köz - Arany János utca /305, 307/1/, 307/2 és 308 hrsz-ú ingatlanokat érintő/ hatályos szabályozásának pontosítása érdekében

16/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 

szabályozási terv módosítása 1. melléklet

Hatályos szabályozási terv jelmagyarázat 

Műleírás

Mellékletek

Beérkezett vélemények 

Határozat a véleményezés lezárásáról 

Határozat a környezeti vizsgálatról

Állami főépítészi záró szakvélemény 

Bevezetés

Felzet

 

 

Szár Község Környezetvédelmi Programja

2005 (7,28MB)

 
Friss hírek