Szár a statisztika tükrében 2007-ben

 

Forrás: KSH Veszpémi Igazgatósága, Szár Törzskönyve, 2005-2006-2007.

Terület km2:

 

22,63

Lakónépesség:

 

1 698

Élveszületés:

 

15

Halálozás:

 

19

Természetes szaporodás, illetve fogyás:

 

-4

Belföldi vándorlási különbözet:

 

-1

Lakásállomány:

 

577

Épített lakás:

 

3

                     Ebből 4 és több lakásos:

 

3

Háztartási villamos energia fogyasztók:

 

605

Háztartások részére szolgáltatott villamos energia kWh:

 

2 082

Háztartási vezetékes gázfogyasztók:

 

474

Háztartásoknak értékesített vezetékes gáz 1000 m3:

 

647

Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás:

 

570

Közüzemi vízvezeték-hálózat, km:

 

14,3

Lakosságnak szolgáltatott víz 1000 m3:

 

53,8

Közüzemi szennyvízcsatornahálózat, km:

 

11,2

Közüzemi szennyvízcsatornhálózatba bekapcsolt lakás:

 

475

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők:

 

500

          Ebből öregségi nyugdíjban részesülők:

 

264

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők:

 

46

Rendszeres szociális segélyben részesült:

 

1

Háziorvos és gyermekorvos:

 

1

Óvoda                                      

férőhely

67

óvodás gyermek

73

pedagógus

6

Iskola

osztályterem

8

tanuló

147

pedagógus

21

Kiskereskedelmi üzlet:

 

9

Ebből élelmiszerjellegű üzlet:

 

5

Gyógyszertár:

 

1

Vendéglátóhely:

 

4

Személygépkocsi:

 

503

Távbeszélő fővonal:

 

429

 Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma    119

Regisztrált vállalkozás összesen:

 

108

                Ebből

KFT

nincs adat

BT

26

egyéni vállalkozás

62

 

Friss hírek