Rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár oldalán elérhetők!

Megnyitáshoz kattintson ide!

Rendelet száma

Tárgya

Típusa

  9//2017.(IV.13.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról  Rendelet
  8/2017.(IV.13.) az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről   Rendelet - Hatályon kívül

 7/2017.(IV.13.)

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról   Módosítás - Hatályon kívü
  6/2017.(II.28.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről  Rendelet
  5/2017.(II.28.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  Rendelet
  4/2017.(II.20.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek a kialakításáról  Rendelet
  3/2017.(I.31.)

a települési támogatásokról

 Rendelet
  2/2017.(II.1.) a közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról  Rendelet
  1/2017.(II.1.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról  Rendelet
 17/2016.(XII.19.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 16/2016.(XII.19.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről  Rendelet
 15/2016.(XII.8.) a helyi építési szabályzatról szóló 1/2006. (II. 25.) rendelet módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 14/2016.(XII.8.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016. (IV. 8.) önkormányzati rendeletének a módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 13/2016.(XI.7.) a közterületek filmforgatás célú használatáról szóló 14/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról   Módosítás - Hatályon kívül
 12/2016.(IX.1.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról   Módosítás - Hatályon kívül
 11/2016.(IX.1.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  Rendelet
 10/2016.(VII.13.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról   Rendelet
 8/2016.(VII. 13.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek a kialakításáról  Rendelet - Hatályon kívül
 7/2016.(V. 27.) az Önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól  Rendelet
 6/2016.(V. 27.) az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról  Rendelet - Hatályon kívül
 5/2016.(V. 27.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 4/2016.(IV. 8.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  Rendelet
 14/2016.(XII.8.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016. (IV. 8.) önkormányzati rendeletének a módosításárólözterületek   Módosítás - Hatályon kívül
 3/2016.(II.22.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  Rendelet
 17/2016.(XII.19.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 12/2016.(IX.1.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról   Módosítás - Hatályon kívül
 2/2016.(II.22.) a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről és a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 1/2016.(II.22.) a helyi adókról szóló 18/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 20/2015.(XI.30.) a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről és a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról  Rendelet - Hatályon kívül
 2/2016.(II.22.) a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről és a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támgoatásokról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 19/2015.(XI.30.) a talajterhelési díjról  Rendelet
 18/2015.(XI.30.) a helyi adókról  Rendelet
 1/2016.(II.22.) a helyi adókról szóló 18/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 17/2015.(X.27.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 16/2015.(VIII.11.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztán tartásának szabályairól  Rendelet
 9/2016.(VII.13.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztán tartásának szabályairól szóló 16/2015. (VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról  módosítás - Hatályon kívül
 15/2015.(VI.24.) a helyi közművelődési feladatok ellátásának a szabályairól   Rendelet
 14/2015.(VII.07.) a települési támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról   Rendelet - Hatályon kívül
 13/2015.(VI.09.) az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról  Rendelet - Hatályon kívül
 12/2015.(VI.09.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról   Rendelet - módosítás
 11/2015.(V.08.) az kötelező adatkezelés szabályairól  Rendelet
 10/2015.(V.08.) a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól  Rendelet - Hatályon kívül
 9/2015.(V.08.) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról  Rendelet
 8/2015.(V.08.) az ebrendészeti hozzájárulásról  Rendelet
 7/2015.(V.08.) a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról  Rendelet
 6/2015.(V.08.) a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről  Rendelet
 5/2015.(V.08.) az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének a szabályozásáról és az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzéséről  Rendelet
 4/2015.(V.08.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról módosítás - Hatályon kívül
 3/2015.(V.08.) az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról - EGYSÉGES SZERKEZET  Rendelet
 7/2017.(IV.13.) az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 2/2015.(II.27.) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról  Rendelet - Hatályon kívül
 1/2015.(II.27.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  Rendelet Hatályon kívül
 17/2015.(X.27.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 5/2016.(V. 27.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról   Módosítás - Hatályon kívül
 9/2014.(XI.28.) a helyi adókról  Rendelet Hatályon kívül
 8/2014.(X.28.) a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  Rendelet
 6/2014.(IX.23.) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításnak a szabályairól  Rendelet
 5/2014.(VIII.27.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  Rendelet - Hatályon kívül
 4/2015.(V.08.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról  Rendelet - módosítás
 2/2014.(V.5.) az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról  Rendelet - Hatályon kívül
 1/2014.(II.13.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  Rendelet - Hatályon kívül
 7/2014.(IX. 23.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 12/2015.(VI.09.)  az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletnek a módosításáról   Módosítás - Hatályon kívül

17/2013.(XII.17.)

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 

 

EGYSÉGES SZERKEZET

 Rendelet - Hatályon kívül
 4/2014.(VI.3.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről   Módosítás - Hatályon kívül
 16/2013.(XII.17.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról  Rendelet - Hatályon kívül
 14/2013.(X.30.) Közterületek filmforgatás célú használatáról   Rendelet
 13/2016.(XI.7.) a közterületek filmforgatás célú használatáról szóló 14/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról   Módosítás - Hatályon kívül
 13/2013.(IX.23.) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben igénybevett étkezésért fizetendő térítési díjakról  Rendelet - Hatályon kívül
 11/2013.(VI.28.) Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 16/2007. (X. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  Rendelet - Hatályon kívül

10/2013.(IV.22.)

A 2012. évi zárszámadásról  Rendelet - Hatályon kívül
 15/2013.(XII.17.) A szociális ellátásokról és eljárásokról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról  Rendelet - Hatályon kívül
 8/2013.(IV.8.) A szociális ellátásokról és eljárásokról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról  Rendelet - Hatályon kívül
 7/2013.(IV.8.) Szár Községi Önkormányzat vagyonáról és az önkormányzat vagyongazdálkodás szabályairól - EGYSÉGES SZERKEZET  Rendelet Hatályon kívül
 7/2013.(IV.8.) Szár Községi Önkormányzat vagyonáról és az önkormányzat vagyongazdálkodás szabályairól  Rendelet Hatályon kívül
 3/2014.(V.5.) Szár Községi Önkormányzat vagyonáról és az önkormányzat vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 6/2013.(IV.8.) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről  Rendelet - Hatályon kívül
 5/2013.(IV.8.) Szár község közterületeinek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról  Rendelet
 4/2013.(IV.8.) Szár község címeréről és zászlajáról, valamint a jelképek és a "Szár", "Saar" név használatának rendjéről  Rendelet
 3/2013.(IV.8.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  Rendelet - Hatályon kívül
 18//2013.(XII.17.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013.(IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról  Módosítás
 2/2013.(II.15.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  Rendelet - Hatályon kívül
 12/2013.(IX.23.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 1/2012.(I.31.) Szociális célú tüzifa juttatásról  Rendelet - Hatályon kívül
 2/2012.(Il.15.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről  Rendelet - Hatályon kívül
12/2012.(X.30.) Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról  Rendelet - Hatályon kívül
 9/2013.(IV.22.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
10/1994. (VIII.16.) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről

Rendelet

 5/2000. (IV.19.)  A helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről szóló 10/1994 (VIII.16.) sz. rendeletének módosításáról  Rendelet - Hatályon kívül
 7/2003. (V.5.) A helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről szóló 10/1994 (VIII.16.) sz. rendeletének módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 13/2007 (VIII.3.) A helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről szóló 10/1994 (VIII.16.) sz. rendeletének módosításáról  Módosítás - Hatályon kívül
 5/1996. (VII.1.) Az ültetési távolságokra vonatkozó előírásokról  Rendelet - Hatályon kívül
 10/2000. (VII.5.) Az állatok tartásáról és védelméről  Rendelet - Hatályon kívül
 14/2000. (IX.20.) A temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről  Rendelet
 21/2000. (XII.10.) A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 14/2000. (IX.20.) sz. rendelet módosítása  Rendelet - Hatályon kívül
3/2008 (IV.1.) A temetőkről és a temetkezések rendjéről - a 14/2000 sz. rendelet módosítása Módosítás - Hatályon kívül
5/2001. (II.16.) A köztisztaságról Rendelet - Hatályon kívül
9/2002. (IV.10.) A helyi közművelődésről Rendelet - Hatályon kívül
13/2002. (VI.21.) Az önkormányzat közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról Rendelet - Hatályon kívül
16/2002. (VIII.7.) A lakáscélú helyi támogatásokról Rendelet - Hatályon kívül
11/2007 (VI.4.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 16/2002. (VIII.7.) sz. rendeletének módosításáról Módosítás - Hatályon kívül
14/2003. (XI.10.) A parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról Rendelet - Hatályon kívül
9/2004. (V.5.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól  Rendelet - Hatályon kívül
17/2007 (X.31.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004 sz. rendelek módosítása Módosítás - Hatályon kívül
 12/2009 (XI.10.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004 sz. rendelek módosítása Módosítás - Hatályon kívül
13/2004. (IX.13.) A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alap létrehozásáról Rendelet - Hatályon kívül
14/2004 (IX.21.) A Szár, Béke utca járműforgalmának szabályozásáról Rendelet
9/2005 (X.29.) A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről Rendelet
10/2005 (X.29.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről Rendelet - Hatályon kívül
1/2006 (II.25.) A helyi építési szabályzatról Rendelet
18/2006 (XII.15.) A helyi építési szabályzatról szóló 1/2006 számú rendelet módosítása Módosítás
2/2008 (II.18.) A helyi építési szabályzatról szóló 1/2006 számú; 18/2006 sz. rendelettel módosított rendelet módosítása Módosítás
15/2016.(XII.8.) a helyi építési szabályzatról szóló 1/2006. (II. 25.) rendelet módosításáról Módosítás - Hatályon kívül
1/2011. (II.21.) Szár és Újbarok Községek Körjegyzősége Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonyainak egyes kérdéseiről, a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól Rendelet - Hatályon kívül
8/2006. (V.8.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rendelet - Hatályon kívül
2/2007 (II.9.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről Rendelet
11/2008 (IX.8.) Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 2/2007 (II.9.) rendelet módosításáról Módosítás
3/2007. (II.9.) A helyi kitüntetések és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Rendelet
5/2007 (IV.2.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rendelet - Hatályon kívül
9/2007 (VI.4.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.2.) sz. rendeletének módosításáról Módosítás - Hatályon kívül
19/2007 (X.31.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.2.) sz. rendeletének Módosítás - Hatályon kívül
 2/2009 (II.18.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.2.) sz. rendeletének módosításáról Módosítás - hatályon kívül
6/2007 (IV.2.) A helyi képviselők tiszteletdíjának megállapításáról Rendelet - Hatályon kívül
8/2007 (IV.27.) A zajvédelem helyi szabályozásáról Rendelet
14/2007 (IX.16.) A fák védelméről és a fakivágás engedélyezésének szabályairól Rendelet
4/2008 (IV.1.) A fák védelméről és a fakivágás engedélyezésének szabályairól - 14/2007 sz. rendelet módosítása Módosítás
15/2007 (X.31.) A község címerének és zászlajának alapításáról, valamint a jelképek és a "Szár", "Saar" név használatának rendjéről Rendelet - Hatályon kívül
16/2007 (X.31.) Az építészeti értékek helyi védelméről Rendelet -Hatályon kívül
18/2007 (X.31.) A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Rendelet - Hatályon kívül
15/2011 (XII.23.) Az intézményi étkeztetés díjairól Rendelet - Hatályon kívül
14/2011 (XII.23.) A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési díjairól  Rendelet - Hatályon kívül

16/2011 (XII.23.)

Önkormányzati lakások, és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről  Rendelet - Hatályon kívül
 17/2011 (XII.23.) Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól  Rendelet
12/2008 (XII.8.) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról Rendelet - Hatályon kívül
14/2008 (XII.8). A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Rendelet
 1/2009 (II.18.) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások díjairól Rendelet - Hatályon kívül
 6/2009 (VI.2.) Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról   Rendelet - Hatályon kívül
 2/2010 (III.30.) Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Módosítás - Hatályon kívül
 7/2009 (VI.2.) A belső piaci szolgáltatásoktól szóló 2006/13. sz. irányelv átültetése  Rendelet
10/2009 (VIII.10.) A helyi építési szabályzatról szóló 1/2006 (II.26.), 18/2008 (XII.15.) valamint a 2/2008 (II.18.) rendelettel módosított rendelet módosítása  Módosítás
 11/2009 (X.1.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat elbírálásának szabályairól Rendelet - Hatályon kívül
 2/2011 (II.21.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért 2011-ben fizetendő díjról  Rendelet - Hatályon kívül
 4/2011 (III.9.)  Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről  Rendelet - Hatályon kívül
 

1/2010 (III.30.)

 Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  Rendelet - Hatályon kívül
 

3/2010. (IV.23.)

 

Az önkormányzat rendelete a tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről.

 Rendelet
 4/2010 (VII.30.)

Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

 Rendelet - Hatályon kívül
 5/2010 (VII. 30.) Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról  szóló 6/2009. (VI.2.) rendelet módosításáról

 

Módosítás - Hatályon kívül
 6/2010 (IX. 12.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  Módosítás - Hatályon kívül
 12/2011 (XII.01) A települési szilárd hulladék kezelésére  irányuló közszolgáltatás 2012. évi díjairól  

Rendelet

 11/2011 (XII.01.) A helyi adókról  Rendelet - Hatályon kívül
 13/2011 (XII.01.) Rendelet a 2011 évi téli igazgatási szünet elrendeléséről  Rendelet - Hatályon kívül

Friss hírek