Rendelet-tervezet
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017. (….) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről


Rendelet-tervezet
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017. (….) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól


Rendelet-tervezet

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2017. (. .) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Rendelet-tervezet

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2017. (. .) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Rendelet-tervezet

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2017. (. .) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről


Rendelettervezet

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2017. (. .) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek a kialakításáról


Friss hírek