Szári Közös Önkormányzati Hivatal        

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szári Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör, 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóhatósági feladatok nyilvántartásával, elszámolásával, kivetésével, beszedésével, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása ASP szakrendszerben, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Végrehajtási eljárások intézése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.23.) önkormányzati rendelete és a Szári Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Önkormányzati adóhatóságnál szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         ASP Gazdálkodási és/vagy Adó szakrendszer program ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csala Judit jegyző nyújt, a +36-30/640-2667 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/620-25/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

vagy

 •         Elektronikus úton Dr. Csala Judit részére a jegyzo@saarinfo.t-online.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: Dr. Csala Judit, Fejér megye, 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.