M E G H Í V Ó
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
r e n d e s ü l é s é t
2020. március 10.-én (kedden) 18:00 órára összehívom.
Az ülés helye: Újbarok, Szári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Kirendeltsége
2066 Újbarok, Fő utca 33.
szavazati
Az ülésre                                                  joggal meghívjuk.
tanácskozási

NAPIRENDI TERVEZET:

1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester

2) Egyebek

A Képviselő-testület előterjesztései a testületi ülést megelőzően is, a jegyzőkönyv a testületi ülést követő 15 nap elteltével a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetőek.

Újbarok, 2020. március 4.

Schnobl Ferenc polgármester