MEGHÍVÓ
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendes testületi ülését
2018. október 30-án (kedden) 17.00 órára összehívom.
Az ülés helye: Szári Közös Önkormányzati Hivatal
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.
szavazati
Az ülésre joggal meghívom.
tanácskozási

NAPIRENDI TERVEZET:

1) Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Balázs Sándor r. alezredes, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője

2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésre érkezett ajánlat
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a IV. módosítása
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

4) Szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet tervezete
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó kedvezmény-megállapítás szabályainak a meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

6) Mini Bölcsőde alapítása
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

7) Szári Napsugár Kindergarten Óvoda alapító okiratának a módosítása
Előterjesztő: dr. Riegelman Henrik jegyző
8) Szári Napsugár Kindergarten Óvoda 2018/2019. évi munkaterve
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

9) Önkormányzati tulajdonú Szár, 048/39, 601/4, 601/21 és 601/22 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan beérkezett vételi ajánlatok
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

10) 918 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

11) „Szári Közös Önkormányzati Hivatal épületének energiahatékonyság központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által” című projekt keretében építés kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

12) Beszámoló a két ülés közti eseményekről és a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

13) Egyebek

A Képviselő-testület elkészült előterjesztései a testületi ülést megelőzően is, a jegyzőkönyv a testületi ülést követő 15 nap elteltével a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetőek.

Szár, 2018. október 24.

Moharos Péter
polgármester