M E G H Í V Ó
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
r e n d k í v ü l i    t e s t ü l e t i    ü l é s é t
2019. március 13-án (szerdán) 7:00 órára összehívom.
Az ülés helye: Szári Közös Önkormányzati Hivatal
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.

szavazati
Az ülésre joggal                                              meghívom.
tanácskozási

NAPIRENDI TERVEZET:

1. Bölcsődei fejlesztési program keretében benyújtható pályázat
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

2. Játszótér kialakításához kért önkormányzati hozzájárulás
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

3. Szár 048/15 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

4. Beszámoló a két ülés közti eseményekről és a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

5. Egyebek

A Képviselő-testület elkészült előterjesztései a testületi ülést megelőzően is, a jegyzőkönyv a testületi ülést követő 15 nap elteltével a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetőek.

S z á r, 2019. március 8.
Grósz Gábor
alpolgármester