M E G H Í V Ó
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli testületi ülését
2018. november 21-én (szerdán) 17.00 órára összehívom.
Az ülés helye: Szári Közös Önkormányzati Hivatal
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.
szavazati
Az ülésre joggal meghívom.
tanácskozási

NAPIRENDI TERVEZET:

1) Felajánlás játszótér építés költségeinek a támogatására
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

2) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Riegelman Henrik jegyző

3) Államháztartáson kívüli szervezet 2018. évi támogatási igénye
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

4) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

5) Beszámoló a két ülés közti eseményekről és a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Moharos Péter polgármester

6) Egyebek

A Képviselő-testület elkészült előterjesztései a testületi ülést megelőzően is, a jegyzőkönyv a testületi ülést követő 15 nap elteltével a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetőek.

S z á r, 2018. november 19.

Moharos Péter
polgármester