M E G H Í V Ó
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
r e n d k í v ü l i     t e s t ü l e t i     ü l é s é t
2019. március 4-én (hétfőn) 7:10 órára összehívom.
Az ülés helye: Szári Közös Önkormányzati Hivatal
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.
szavazati
Az ülésre                                 joggal meghívom.
tanácskozási

NAPIRENDI TERVEZET:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése – II. forduló
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

2. Beszámoló a két ülés közti eseményekről és a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

3. Egyebek

A Képviselő-testület elkészült előterjesztései a testületi ülést megelőzően is, a jegyzőkönyv a testületi ülést követő 15 nap elteltével a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetőek.

S z á r, 2019. február 27.
Grósz Gábor
alpolgármester