M E G H Í V Ó
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
r e n d e k í v ü l i t e s t ü l e t i ü l é s é t
2018. január 18-án (pénteken) 07.10 órára összehívom.
Az ülés helye: Szári Közös Önkormányzati Hivatal
2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.
szavazati
          Az ülésre                                                   joggal meghívom.
tanácskozási

NAPIRENDI TERVEZET:

1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására kiírt pályázat
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

2. Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
(Előterjesztő: dr. Riegelman Henrik jegyző)

3. A közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet módosítása
(Előterjesztő: dr. Riegelman Henrik jegyző)

4. A közszolgálati dolgozók és a polgármester cafeteria juttatása keretének a meghatározása
(Előterjesztő: dr. Riegelman Henrik jegyző)

5. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi munkaterve
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

6. Választópolgárokkal történő kapcsolattartásról szóló beszámoló
(Előterjesztő: dr. Riegelman Henrik jegyző)

7. Szári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
(Előterjesztő: dr. Riegelman Henrik jegyző)

8. Szár Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

9. 2019/2020. tanév iskolai körzeteinek a megállapítása
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

10. Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet módosítása
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

11. Beszámoló a két ülés közti eseményekről és a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról
(Előterjesztő: Grósz Gábor alpolgármester)

12. Egyebek

A Képviselő-testület elkészült előterjesztései a testületi ülést megelőzően is, a jegyzőkönyv a testületi ülést követő 15 nap elteltével a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetőek.

S z á r, 2019. január 16.
Grósz Gábor
alpolgármester