M E G H Í V Ó
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága

2018. január 18-án (pénteken)
07:00 órai kezdettel tartja ülését

melyre szavazati joggal meghívom.

Az ülés helye: Szári Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme
2066 Szár, Rákóczi F. u. 68.

N a p i r e n d i t e r v e z e t:

1. Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság működésére vonatkozóan
(Előterjesztő: Krupánszki Mihály elnök)

A Bizottság elkészült előterjesztései a testületi ülést megelőzően is, a jegyzőkönyv a testületi ülést követő 15 nap elteltével a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetőek.

S z á r, 2019. január 16.

Krupánszki Mihály
elnök