MEGHÍVÓ
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendes ülését
2018. október 29-én (hétfőn) 17.40 órára összehívom.
Az ülés helye: Újbarok, Szári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Kirendeltsége
2066 Újbarok, Fő utca 33.
szavazati
Az ülésre joggal meghívjuk.
tanácskozási

NAPIRENDI TERVEZET:

1) Újbarok község közigazgatási határa módosításának – területrész átvételének – a kezdeményezése
Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester

2) Telenor állomás létesítése Újbarok község közigazgatási területén
Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester

3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet tervezete
Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester

4) Újbaroki Sportegyesület kérelme támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester

5) Szári Napsugár Kindergarten Óvoda 2018/2019. évi munkaterve
Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester

6) Beszámoló a két ülés közti eseményekről és a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról
Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester

7) Egyebek

A Képviselő-testület előterjesztései a testületi ülést megelőzően is, a jegyzőkönyv a testületi ülést követő 15 nap elteltével a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetőek.

Újbarok, 2018. október 24.
Schnobl Ferenc polgármester