M E G H Í V Ó
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
r e n d k í v ü l i   ü l é s é t
2019. március 13-án (szerdán) 17:30 órára összehívom.
Az ülés helye: Újbarok, Szári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Kirendeltsége
2066 Újbarok, Fő utca 33.

szavazati
Az ülésre joggal                                         meghívjuk.
tanácskozási

NAPIRENDI TERVEZET:

1) A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogramhoz kapcsolódóan támogatási igénylés benyújtása a Közösségi Ház udvarának és a szabadtéri színpadnak a felújítása céljából
(Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester)

2) „R. NISI” Kft. kérelme a járdaépítés tekintetében meghatározott határidő módosítására vonatkozóan
(Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester)

3) 2018. évben államháztartáson kívülre juttatott támogatások elszámolása
(Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester)

4) Endresz György utcai közvilágítás bővítésére kapott ajánlat
(Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester)

5) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása (Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester)

6) Beszámoló a két ülés közti eseményekről és a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról
(Előterjesztő: Schnobl Ferenc polgármester)

7) Egyebek

A Képviselő-testület előterjesztései a testületi ülést megelőzően is, a jegyzőkönyv a testületi ülést követő 15 nap elteltével a Szári Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetőek.

Újbarok, 2019. március 11.

Schnobl Ferenc polgármester