Szári Közös Önkormányzati Hivatal

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

„Főzőkonyha” telephelyre

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024. június 30. napjáig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 41.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ellátja a konyhai kisegítő munkakörhöz tartozó feladatokat, többek között részt vesz a nyersanyagok előkészítésében (hús-, zöldség-, gyümölcs előkészítés, mosás, tisztítás, darabolás stb.). Részt vesz az ételadagolásban, tálalásban, mosogatásban. Tisztán tartja a főzőkonyhát és a hozzá tartozó helyiségeket, elvégzi a takarítással kapcsolatos feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltató cafetéria juttatást biztosít.

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         magyar állampolgárság

•         foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakmunkásképző intézet, szakács, cukrász, egyéb élelmiszeripari,

•         közétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez és a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frank Jánosné élelmezésvezető nyújt, a 22/353-861 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1768-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Berkovics Gergely jegyző részére a jegyzo@saarinfo.t-online.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Szári Közös Önkormányzati Hivatal, Fejér megye, 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 102. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkálttói jogkör gyakorlója személyes meghallgatást követően bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató főzőkonyhája óvodás és általános iskolás korú gyermekek intézményi étkeztetését biztosítja.