Szári Közös Önkormányzati Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

jegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szár Községi Önkormányzat, Újbarok Községi Önkormányzat, Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok működésével kapcsolatos feladatok ellátása; a képviselő-testületek és a bizottságok elé kerülő előterjesztések készítése, törvényességi véleményezése, tanácskozási joggal részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken; az önkormányzati rendeletek szakmai előkészítése; a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése; jogszabálysértés észlelése esetén ennek jelzése a képviselő-testület, bizottság, polgármester vagy elnök felé; Szári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői felett munkáltatói jogkör gyakorlása; a Hivatal vezetése, működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; a Hivatal operatív gazdálkodási tevékenységének irányítása; a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre előkészítése; döntés jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási, illetve önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; a kiadmányozási rend szabályozása a hatáskörébe tartozó ügyekben.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.23.) önkormányzati rendelete és a Szári Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,
 •         Legalább 2 év közigazgatásban szerzett jegyzői tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Egyetem, jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség,
 •         Közbeszerzések lebonyolításában szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
 •  iskolai végzettséget, továbbá a szakvizsgát vagy a mentesítést tanúsító okirat másolata
 •  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány az alábbiak szerint: – amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése postán történik, a kérőlap nyomtatványon a 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-ában foglalt  feltételeknek való megfelelés igazolását kell kérni, illetve a “munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” részt kell bejelölni
 •  amennyiben az erkölcsi bizonyítvány igénylése ügyfékapun keresztül történik, a “büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll” igazolást kell kérni

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Norbert polgármester nyújt, a 06-30/188-6435 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1009-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

 •         Elektronikus úton Németh Norbert polgármester részére a polgarmester@saarinfo.t-online.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: Németh Norbert polgármester, Fejér megye, 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 14.