Szári Közös Önkormányzati Hivatal

         a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetése és vagyongazdálkodása, adatszolgáltatás, könyvvitel, nyilvántartások vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók. Az illetményalap önkormányzati rendeletben el van térítve (megemelve) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározotthoz képest. Személyi illetmény megegyezés szerinti megállapítása teljesítményértékelést követően lehetséges és támogatott a munkáltató részéről.                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés – gazdasági, pénzügyi,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés, Pénzügy/számvitel,
 •       Költségvetési szervnél azonos munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Riegelman Henrik nyújt a 30/640 2667 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szári Közös Önkormányzati Hivatal címére (2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

vagy

 •   Elektronikus úton dr. Riegelman Henrik részére a henrikriegelman@gmail.com e-mail címen keresztül

vagy

 •   Személyesen: dr. Riegelman Henrik, Fejér megye, 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Hivatalvezető dönt polgármesterekkel egyeztetve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Szári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2018. október 1.
 •       Szár Községi Önkormányzat honlapja – 2018. október 1.