Oldal kiválasztása
Kezdőoldal » Álláspályázat – Szár Községi Önkormányzat – közművelődési munkatárs

Álláspályázat – Szár Községi Önkormányzat – közművelődési munkatárs

okt 13, 2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
közművelődési munkatárs
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben, valamint az önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatok ellátása. Közművelődési, kulturális, önkormányzati programok szervezése, bonyolítása. A helyi közösségi élet szervezése, közösségépítés minden korosztály számára. A közösségi színtér működésének elősegítése, klubok szervezése, működtetése, munkájuk segítése, mentorálása. A közművelődési jellegű pályázatok folyamatos figyelemmel követése, arról való tájékoztatás, pályázatok előkészítése és a megvalósításban való aktív részvétel. Munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása, szolgáltatási terv készítése, közművelődési statisztikai adatszolgáltatás elkészítése. Hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása. A Petőfi Sándor Közösségi Tér mint integrált közösségi és szolgáltató tér és a Közösségi Ház Közösségi Tér, mint közösségi színtér szakmai vezetése, beleértve a könyvtári szolgáltató hely működtetését.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Norbert polgármester nyújt, a 22/591-031 -es telefonszámon vagy a polgarmester@saarinfo.t-online.hu email-címen.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szár Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.)
vagy
Elektronikus úton Németh Norbert polgármester részére a polgarmester@saarinfo.t-online.hu emailcímen keresztül
vagy
Személyesen ügyfélfogadási időben: Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.

Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szár
Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkáltatóval kapcsolatban információt a
https://www.saar-ujb.hu honlapon szerezhet.

Adatvédelmi tájékoztatás: A pályázatokban foglalt személyes adatok kezelője Szár Községi Önkormányzat, az adatkezelés jogalapja a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja, valamint a GDPR 6.
cikk (1) bekezdése a) pontja. A részletes adatvédelmi tájékoztató a munkáltató székhelyén megtekinthető. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázó zárt ülés tartása iránti kérelme csatolandó, amennyiben pályázatát a képviselő-testület zárt ülésén kéri elbírálni.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
Ismeretlen képzési terület, Középfok – szakképzettség, Középiskola, legalább középfokú
közművelődési közművelődési szakképzettség (szakképesítés)

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– A pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt
– A pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt
– Meglévő szakképesítés hiányában elvárás a munkakör betöltéséhez
szükséges végzettség megszerzésének vállalása a Nemzeti Művelődési Intézet által
szervezett képzés keretében. Az erről szóló nyilatkozat csatolandó.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Önállóság (alap)
– Probléma-megoldó készség (alap)
– Kommunikációs készség (alap)
– Szervezőkészség, koordináció (ügyintézői)
– Aktivitás, reagálás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.31. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázatok elbírálásáról Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.23. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szár Községi Önkormányzat honlapja www.saar-ujb.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.13.