Oldal kiválasztása
Kezdőoldal » Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
Ellátási terület: Szár és Újbarok közigazgatási területe

CSALÁDSEGÍTŐ: Szabó Zsanett

SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS:
Szár, Rákóczi Ferenc utca 68. (Önkormányzati Hivatal)
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.30-12.00
Csüt.: 13.00-15.30
Újbarok, Fő utca 33. (Orvosi rendelő)
Szerda: 13.00-15.00

ELÉRHETŐSÉGEK:
csaladsegito@saarinfo.t-online.hu
iroda: 06-22/591-031
mobiltelefon: 06-30/188-6438 hétfő-péntek: 8.00-17.00

A SZOLGÁLAT MŰKŐDÉSI IDEJÉN TÚL SEGÍTSÉG, INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
készenléti telefonszáma:
06-20/430-7990 (normáldíjas)
hétfő-péntek: 16.00-8.00
hétvégén péntek 12.00-hétfő 8.00
(15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 27. § (1) A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.)

ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM

06-80/21-20-21 (ingyen hívható zöldszám)
– minden nap 24 órán keresztül hívható

ORSZÁGOS KRÍZISKEZELŐ ÉS INFORMÁCIÓS TELEFONSZOLGÁLAT (OKIT)
06-80/20-55-20 (ingyen hívható zöldszám)
– minden nap 24 órán keresztül hívható
– ha azonnal menekülnie kell otthonról, krízis szállást keresnek Önnek.

ÁLDOZATSEGÍTŐ VONAL

06-80/225-225 (ingyen hívható zöldszám)
– minden nap 24 órán keresztül hívható
– bűncselekmények áldozatainak.

TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL:

A család- és gyermekjóléti szolgálat küldetése, hogy szolgáltatásaival hozzájáruljon Szár és Újbarok lakosságának jólétéhez, enyhítse a szociális problémákkal küzdők gondjait, képviselje a kiszolgáltatottak, a rászorulók jogait, védje és segítse a gyermekeket.
családsegítés személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, azoknak, akik szociális vagy mentálhigiénés problémák vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szorulnak.
A családsegítés biztosítja:

  • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
  • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
  • a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
  • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
  • tanácsadás nyújtását,
  • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő, speciális, személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeivel szolgálja

  • a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,

(Tájékoztatás az igénybe vehető támogatásokról, valamint a támogatásokhoz jutás segítése, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás, illetve az ehhez való hozzájutás megszervezése, szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése, a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása).

  • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,

(A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldásukhoz javaslat készítése, a megelőzésbe bevont személyekkel és intézményekkel – védőnő, háziorvos, iskola, óvoda stb. – való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.)

  • a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,

(Gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, családi konfliktusok megoldásának elősegítése (különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében), kezdeményezi egyéb megoldást segítő speciális szolgáltatások igénybevételét.)

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A speciális szolgáltatások, valamint hatósági intézkedéshez kapcsolódó szolgáltatás az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége által biztosított a központ székhelyén (2060 Bicske, Ady Endre utca 2.) Bővebb információ a Család- és Gyermekjóléti Központ menüpont alatt.