Oldal kiválasztása
Kezdőoldal » II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az önkormányzat feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (V.17.) önkormányzati rendelete (SZMSZ)

Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat (feltöltés alatt!)

2. Önként vállalt feladatok
3. Ügymenetleírások
4. Az önkormányzat által nyújtott, vagy a költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások