Oldal kiválasztása
Kezdőoldal » Álláspályázat – Szári Közös Önkormányzati Hivatal – igazgatási ügyintéző munkakör/feladatkör

Álláspályázat – Szári Közös Önkormányzati Hivatal – igazgatási ügyintéző munkakör/feladatkör

okt 19, 2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
igazgatási ügyintéző
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző, a képviselő-testület és szervei hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárások teljes körű lefolytatása (különösen: települési támogatásokkal kapcsolatos ügyek, ipar- és kereskedelmi igazgatás, hagyatéki eljárás, címnyilvántartással kapcsolatos eljárások, lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek, hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügyek, helyi természetvédelmi és állatvédelmi eljárások, közterület használati ügyek); panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés; választási igazgatási feladatok ellátása; hirdetmények kapcsolatos feladatok; közútkezelői hozzájárulások kiadása; statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, közreműködés az önkormányzat szociális területet érintő döntéseinek előkészítésében.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Berkovics Gergely jegyző nyújt, a 22/591-031 -es telefonszámon vagy a jegyzo@saarinfo.t-online.hu email-címen.
Adatvédelmi tájékoztatás: A pályázatokban foglalt személyes adatok kezelője Szári Közös Önkormányzati Hivatal, az adatkezelés jogalapja a Kttv. 42. § (6)-(7) bekezdés 45. § (5) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja. A részletes adatvédelmi tájékoztató a munkáltató székhelyén megtekinthető.

Sikertelen pályázat esetén a pályázati anyagot a pályázó részére visszaküldjük vagy elektronikusan benyújtott pályázat esetén töröljük.

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi,önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási,Szakigazgatási
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szár
Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével
(2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.)
vagy
Elektronikus úton Dr. Berkovics Gergely jegyző részére a jegyzo@saarinfo.t-online.hu email címen keresztül
vagy
Személyesen ügyfélfogadási időben: Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezés határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony, teljes munkaidőben, 6 hónap próbaidő kikötésével. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) valamint a Szári Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, továbbá Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (I.19.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Elvárt végzettség/képesítés:
– 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés,
szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Szolgáltatások, m.n.s., 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet 14. pont I. besorolási osztály szerinti végzettség
– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Szolgáltatások, m.n.s., 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet 14. pont II. besorolási osztály szerinti végzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– A pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
– Irodai alkalmazások gyakorlott használata
– Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció, megbízhatóság, precízség,
terhelhetőség, rugalmasság
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
Egyéb pályázati előnyök:
– közigazgatási alapvizsga
– közigazgatási szakvizsga
– anyakönyvi szakvizsga
– jogi szakvizsga
– ASP rendszer ismerete
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
– Önállóság (alap)
– Probléma-megoldó készség (alap)
– Döntési képesség (alap)
– Kommunikációs készség (alap)
– Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.17. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat – személyes meghallgatást követően – a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. Valamennyi pályázót értesítünk a pályázat eredményéről. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.saar-ujb.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.