Oldal kiválasztása
Kezdőoldal » Felhívás építményadó adatbejelentés teljesítésére

Felhívás építményadó adatbejelentés teljesítésére

szept 1, 2022

FELHÍVÁS ÉPÍTMÉNYADÓ ADATBEJELENTÉS TELJESÍTÉSÉRE

Szár Községi Önkormányzat Adóhatósága megkezdi a GARÁZSTULAJDONOSOK ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy tettek-e építményadó adatbejelentést a gépjárműtárolójukra vonatkozóan, teljesítik-e az adókötelezettségüket.

Szár településen a Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 18/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, hasznosításától függetlenül. Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő lakás és kiegészítő helyiség, valamint nem lakáscélú helyiség a gépjárműtároló és a vállalkozási, üzleti célt szolgáló helyiség kivételével.

Ezen rendelet alapján a magánszemélyeket a gépjárműtároló  és a vállalkozási, üzleti célt szolgáló helyiség után terheli adófizetési kötelezettség, a vállalkozásokat az ingatlanon elhelyezkedő valamennyi épület után.

A gépjárműtároló fogalmát a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§-ának 48. pontja határozza meg: „a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló: a lakóépületben lévő épületrész, vagy a lakóépület elhelyezkedésére szolgáló telken álló épület, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel”. Tehát építményadót akkor is kell fizetni, ha a gépjárműtároló a ház „része” és akkor is, ha különálló épület.

Az építményadó-kötelezettség kapcsán az ingatlan tulajdonosának azt a személyt vagy szervezetet kell tekinteni, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.  Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Építményadóban lehetőség van arra is, hogy ha egy adótárgy (épületrész) után egyidejűleg több személy (szervezet) adóalanyisága fennáll, akkor közülük – a többiek által erre felhatalmazott – egyik adóalany „tartsa a kapcsolatot” az önkormányzati adóhatósággal, azaz ez az egy, a többi adóalany által megbízott adóalany nyújtsa be az adótárgyra vonatkozó adatbejelentést. Ezen esetekben ezek a személyek írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásukban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost vagy a vagyoni értékű jog jogosítottjai közül egy személyt (szervezetet) is felruházhatnak. Ez a lehetőség azonban csak akkor áll fenn, ha a megállapodásban valamennyi tulajdonos (vagyoni értékű jog jogosítottja) részt vesz.

A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez lehetőség.

Az Elektronikus önkormányzati portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / az ügyindítás menüpontban (ágazat: adóügy, ügytípus: építményadó) lehetősége nyílik arra, hogy a helyi építményadó adatbejelentést megtegyék. Az építményadó adatbejelentésének megtételére az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” nyomtatvány szolgál.

 Magánszemélyek részére az adatbejelentéshez szükséges nyomtatvány elérhető honlapunkon, melynek elérhetősége: saar-ujb.hu. Szár Önkormányzat menüpontot kell választani, majd nyomtatványtár/adóügy. Nyomtatvány megnevezése: Építményadó bevallás megállapodással és kitöltési útmutatóval.

 Nyomtatvány e-mail-en is kérhető a katona.edit@saarinfo.t-online.hu címen, illetve a Hivatal 22/591-031 telefonszámán kérhető telefonon, valamint személyesen ügyfélfogadási időben a Hivatalban.

 Szár Községi Önkormányzat Adóhatósága