TÁJÉKOZTATÁS

az óvodakezdési és beiskolázási támogatásra vonatkozó rendelkezések módosításáról, módosulásáról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a települési támogatásokról szóló 3/2017. (I. 31.) önkormányzati rendeletének az óvodakezdési és beiskolázási támogatás (a továbbiakban: támogatás) megállapítására vonatkozó rendelkezéseit.

A módosítás következtében

 • a támogatásra való jogosultság feltételeként meghatározott egy főre jutó havi jövedelem legmagasabb összege -a korábbi gyermekszámtól függő, „sávos” jövedelemtől eltérően – egyégesen 200.000,- Ft-ra módosult, továbbá
 • új kérelmet már csak és kizárólag a szári bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek nyújthatnak be, akiknek az a vér szerinti, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeke, akire tekintettel a támogatást kérik a kérelmező bejelentett lakóhelyével azonos lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen ott is él.

A támogatás változatlanul november 30. napjáig a „beiskolázási támogatás” elnevezésű formanyomtatványon az alábbi kötelező mellékletekkel együtt nyújtható be:

 • a kérelmező és a család tagjainak jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről
  • munkaviszonyban álló személy esetén munkáltatói igazolás, vagy a munkáltató által cégszerűen aláírt bérjegyzék;
  • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagára vonatkozó munkáltatói igazolás, vagy nyilatkozat (az összeg számításánál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani);
  • nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről; munkanélküli ellátásban részesülő esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat; ellátásban nem részesülő esetén az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködés igazolása;
  • Amennyiben a kérelmező tartásdíjat kap vagy fizet, akkor a tartásíj megállapítására vonatkozó bírósági ítélet, ennek hiányában nyilatkozat a kapott/fizetett összegről.
 • életévét betöltött gyermek esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás
 • Az óvoda által kiállított igazolás az óvodai nevelésben való részvételről (csak abban az esetben kell csatolni, amennyiben a gyermek nem a Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsődébe jár)

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

                                                                                  Szári Közös Önkormányzati Hivatal