Oldal kiválasztása
Kezdőoldal » TÁJÉKOZTATÁS az óvodakezdési és beiskolázási támogatásra vonatkozó rendelkezések módosításáról, módosulásáról

TÁJÉKOZTATÁS az óvodakezdési és beiskolázási támogatásra vonatkozó rendelkezések módosításáról, módosulásáról

okt 21, 2022

TÁJÉKOZTATÁS

az óvodakezdési és beiskolázási támogatásra vonatkozó rendelkezések módosításáról, módosulásáról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a települési támogatásokról szóló 3/2017. (I. 31.) önkormányzati rendeletének az óvodakezdési és beiskolázási támogatás (a továbbiakban: támogatás) megállapítására vonatkozó rendelkezéseit.

A módosítás következtében

 • a támogatásra való jogosultság feltételeként meghatározott egy főre jutó havi jövedelem legmagasabb összege -a korábbi gyermekszámtól függő, „sávos” jövedelemtől eltérően – egyégesen 200.000,- Ft-ra módosult, továbbá
 • új kérelmet már csak és kizárólag a szári bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek nyújthatnak be, akiknek az a vér szerinti, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeke, akire tekintettel a támogatást kérik a kérelmező bejelentett lakóhelyével azonos lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen ott is él.

A támogatás változatlanul november 30. napjáig a „beiskolázási támogatás” elnevezésű formanyomtatványon az alábbi kötelező mellékletekkel együtt nyújtható be:

 • a kérelmező és a család tagjainak jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről
  • munkaviszonyban álló személy esetén munkáltatói igazolás, vagy a munkáltató által cégszerűen aláírt bérjegyzék;
  • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagára vonatkozó munkáltatói igazolás, vagy nyilatkozat (az összeg számításánál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani);
  • nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a nyugdíj összegéről; munkanélküli ellátásban részesülő esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat; ellátásban nem részesülő esetén az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködés igazolása;
  • Amennyiben a kérelmező tartásdíjat kap vagy fizet, akkor a tartásíj megállapítására vonatkozó bírósági ítélet, ennek hiányában nyilatkozat a kapott/fizetett összegről.
 • életévét betöltött gyermek esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás
 • Az óvoda által kiállított igazolás az óvodai nevelésben való részvételről (csak abban az esetben kell csatolni, amennyiben a gyermek nem a Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsődébe jár)

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

                                                                                  Szári Közös Önkormányzati Hivatal