Oldal kiválasztása
Kezdőoldal » Kereskedelmi tevékenység leírás

Az ügyintézés helye, címe:
Szári Közös Önkormányzati Hivatal
Címe: 2066: Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.
Ügyintézés kezdeményezhető: elektronikusan, személyesen, postai úton.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7.30-17.00, szerda: 07.30-12.00, csütörtök 7.30-16.00 óráig
Telefon: (22) 591-031, (30) 640-2622
Felvilágosítás kérhető: személyesen, vagy telefonon

Ügyintézéshez szükséges iratok:
1. Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység esetén, amennyiben a kereskedő a Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt termékeket nem kíván árusítani:
1.1. Bejelentés bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (nyomtatvány)

2. Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén, amennyiben a kereskedő a Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt termékeket kíván árusítani:
2.1. Működési engedély kiadása iránti kérelem (nyomtatvány) (Amennyiben a kereskedő a Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt termékeken kívül a Korm. rendelet 6. mellékletében felsorolt termékeket is árusítani kíván, kérjük az 1.1. pontban megnevezett nyomtatvány kitöltését is.)
2.2. A működési engedélyezési eljárás illetékmentes. (kizárólag üzletben forgalmazható termékek esetében, egyéb az 1.2. pontban foglaltak az irányadók)
3. A bejelentéshez/működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
3.1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímét igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)
3.2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
3.3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
4. Az adatváltozás bejelentése, valamint a kereskedelmi tevékenység/üzlet megszűnésének bejelentése illetékmentes.

Irányadó jogszabályok:
> A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
> A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Korm. rendelet)
> A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
> Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
> Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet