Oldal kiválasztása
Kezdőoldal » KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00070

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00070 – „Szár Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása”

Kedvezményezett neve: SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00070

Támogatás összege: 6.000.000 Ft

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00070 projekt leírása:

Szár Község Önkormányzatának az ASP rendszeréhez való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében az infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése és bővítése szükségessé vált. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00070 projekt keretében elsődleges szempont az informatikai eszközök biztosítása volt.

A projekt keretében: 4 db asztali számítógép MS környezetben (szoftverrel), 2 db laptop MS környezetben (szoftverrel), 4 db monitor, 8 db kártyaolvasó, 1 db szünetmentes tápegység, 2 db Jegyző által jóváhagyott szabályzat, önkormányzati honlapon elérhető ügyindítási lehetőség. Szakrendszerenként a tisztított adatállományok alapján megtörtént adatfeltöltés, migráció és adatbetöltés. A tesztelés, élesítés eredményeként sikeresen lezárt migrációs, felhasználói tesztelések, azaz működő ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és adatátadási folyamat valósul meg.

A Szári Közös Önkormányzati Hivatalban 7 fő dolgozik, akik közül mindenki napi munkája érintett az ASP rendszerhez való csatlakozásban. Az érintett szakrendszerek: Ipar- és kereskedelmi szakrendszer, adószakrendszer, gazdálkodási szakrendszer, ingatlan- vagyonkataszter szakrendszer, iratkezelő szakrendszer, hagyatéki leltárrendszer.

Az eszközök beszerzése Vállalkozási szerződés keretében történik, a beszerzés nem közbeszerzés köteles. Az eszközök beszerzését, a működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítását külső szakértő céggel kívánjuk megvalósítani. Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek adatállománya minőségének javítását és migrációját valamint a tesztelést és élesítést saját teljesítéssel kívánjuk elvégezni. A szakrendszerek tekintetében jelen projekt keretén belül kerül előkészítésre a migrálható adattartalom. A szakrendszerekkel dolgozó kollégák képzése és felkészítése szintén a projekt keretében kerül megvalósításra.

Az ASP rendszerhez való csatlakozás elődleges célcsoportja a gazdálkodási, adó és iratkezelő szakrendszert működtető köztisztviselők, akik végrehajtják az átállást annak érdekében, hogy az önkormányzati közigazgatás színvonala emelkedjen, az adminisztratív terhek mértéke csökkenjen, növekedjen az átláthatóság. A vállalt tevékenységek közül a legnagyobb anyagi ráfordítást az informatikai eszközök beszerzése jelenti. Ennek keretén belül olyan modern munkaállomások kerülnek kialakításra, melyek megfelelnek az ASP kormányrendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak.

Megvalósításra kerül az ügyfelek által igénybe vehető, elektronikus ügyindítási lehetőség. A projekt végrehajtása során a papírfelhasználás jelentős csökkentése célként jelenik meg, továbbá a folyamatok átalakítása során keletkező dokumentumokban, szabályzatokban az esélyegyenlőségi szempontok megjelennek.