Oldal kiválasztása
Kezdőoldal » Szálláshely-üzemeltetés leírás

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján. A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshely-kezelő szoftverrel.

Az ügyintézés helye, címe:  

Szári Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 2066: Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.

Ügyintézés kezdeményezhető: elektronikusan, személyesen, postai úton.

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7.30-17.00, szerda: 07.30-12.00, csütörtök 7.30-16.00 óráig

Telefon: (22) 591-031, (30) 640-2622

Felvilágosítás kérhető: személyesen, vagy telefonon

Minden esetben kötelezően csatolandó iratok:

– a szálláshely helyszínrajza,

– a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum.

Az alább felsorolt feltételek fennállása esetén csatolandó okiratok:

1./ Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata, a tulajdoni lap kivételével.

2./ Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.

3./ Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szállás-helyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Az eljárási illeték mértéke: illetékmentes

Az adatváltozás, valamint a szálláshely megszűnésének bejelentése szintén illetékmentes.

Statisztikai adatszolgáltatás:

A Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése szerint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshelyszolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.